Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Ward Hayden & The Outliers

Ward Hayden & The Outliers

Ward Hayden & The Outliers

Details

Oemot­ståndli­ga Ward Hay­den & The Out­liers kom­mer äntli­gen till­ba­ka till Sverige i april 2023. Det har gått fyra lån­ga år sedan de var här senast. Med sin bit­terlju­va hybrid av tra­di­tionell coun­try, klas­sisk rock ’n’ roll och nuti­da Amer­i­cana har de bliv­it pub­lik­fa­vorit­er i Skan­di­navien. I sam­band med turnén släpps även Ward Hay­den & The Out­liers nya album. En plat­ta där Hay­den tag­it ett stort kliv framåt som låt­skri­vare och där ban­det vidgat sin musikaliska palett ytterli­gare. De medryckande upptem­po-låtar­na vi vant oss vid kom­plet­teras nu med några storslagna bal­lad­er som tydligt vis­ar att Ward Hay­den & The Out­liers vux­it till sig utan att för­lo­ra sin spon­tana charm.

Book Now

https://secure.tickster.com/sv/ba9uk5lyyce4k71/products

When & Where

April 1, 2023 (8:00 pm) — April 1, 2023 (11:00 pm)

s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE

Organizer

För elva år sedan startade Rootsy. En mötesplats på nätet för all rootsmusik som också blev till ett skivbolag. Allt handlar om musik med rötter, musik som görs av människor som brinner för vad de gör. Underhållning på allvar som görs med kärlek, engagemang och respekt för lyssnaren. Rootsy bevakar och ger ut denna musik med engagemang och respekt, för både lyssnaren och artisten.

För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.

Dress code

casu­al

0

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy