Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Favorite Hippies

Favorite Hippies

Favorite Hippies

Detaljer

Favorite Hip­pies är ett spän­nande root­srock-pro­jekt från de nor­ra delar­na av Sverige Favorite Hip­pies bil­dads 2010 av front­man­nen och låt­skri­varen Örjan Mäki. Då hand­lade det mest om att ha ett sido­pro­jekt vid alla hans andra åta­gan­den – Mäki har spelat till­sam­mans med Willy Clay Band, Chip Tay­lor, Will Kim­brough och Doug Seegers – men tio år senare lever ban­det vidare och det har bliv­it flera turnéer och nu allt­så tre ful­läng­dare.

Boka nu

https://ssnorrtelje.se/butik/event/favorite-hippies/

När & Var

May 6, 2023 (8:00 pm) — May 6, 2023 (11:30 pm)

s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE

Arrangör

s/s Norrtelje

s/s Nor­rtel­je

0

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy