Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Var med och rädda stadens Drottning!

Länge leve S/S Norrtelje

Länge leve S/S Norrtelje

Att ligga stilla tar på krafterna.

1968 förtöjdes S/S Nor­rtel­je vid kajen i ham­nen och har legat där som
ett land­märke och inte minst som en sym­bol för Nor­rtäl­je stad.
Nu behöver skrovet total­ren­overas för att hon ska kun­na lig­ga kvar vid kaj och inte på bot­ten!

Bottenplåtar är inga friplåtar!

Ren­overin­gen innebär att bot­ten­plå­tar­na byts ut till en kost­nad av ca 12 miljon­er kro­nor vilket kom­mer genom­föras under hösten/vintern 2023/24.
Nor­rtäl­je kom­mun, Rosla­gens Spar­bank, Nor­rtel­je Tid­ning, våra trogna huvud­spon­sor­er i form av Styr­män, Matros­er och Gas­tar är redan med på båten.
Nu är vår förhopp­n­ing att även du kliv­er med ombord!
Inget bidrag är för litet. Och inget är för stort!

Swisha till Län­geLeveSS­Nor­rtel­je 123–548 12 39.
Vän­förenin­gens Bank­giro 5229–2968 .

Alla bidrag är vik­ti­ga och värde­ful­la!

Stort tack
från den ideellt arbetande Vänföreningen och Stiftelsen
blank
38

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy