Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

Välkomna till S/S Norrtleje

Skärgårdsflottans drottning

s/s Nor­rtel­je fick sitt namn efter staden som under bör­jan av 1900-talet var hennes hemma­hamn. Redan i slutet av 1800-talet bör­jade ingen­jör­erna H.A Bertheau och Ernst Hern­berg arbe­ta fram idé och kon­struk­tion till det­ta far­tyg som snabbt fick det välförtjän­ta nam­net “Skärgårds­flot­tans drot­tning”; ett far­tyg som gick lika bra i sjön som hon är vack­er. Ett kon­stverk med graciösa lin­jer och ett gedi­get mask­ineri som kom att rep­re­sen­tera en höjd­punkt i skepps­byg­gnad­skon­sten. .

Det är inte svårt att förstå var­för så mån­ga kän­ner stol­thet inför bevaran­det av s/s Nor­rtel­je vår egen uni­ka Kul­turskatt!

Läs mer
blank

I Norrtälje hamn ligger s/s Norrtelje förtöjt.

Njut av det grekiska köket på en av Norrtäljes vackraste platser.

Galleri

2

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy