Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

Välkomna till S/S Norrtleje

“Skärgårds­flot­tans drot­tning” är ett kon­stverk med graciösa lin­jer
Här erb­jud­er vi lunch, mid­dag, take­away, fest, bröl­lop eller kon­fer­ens

blank

Restaurang s/s Norrtelje

Njut av det grekiska köket på Restau­rang s/s Nor­rtel­je, belä­gen på en av Nor­rtäl­jes vack­raste platser. Ombord finns salonger för både små och sto­ra säll­skap i en his­torisk miljö. Vi erb­jud­er lunch, mid­dag, Take away / Hemkörn­ing, fest eller kon­fer­ens. Som­mar­tid har vi även en härlig ute­server­ing som både är rym­lig, solig och har ett fan­tastiskt läge i Nor­rtäl­je hamn.

Välkom­men ombord!
blank

Stiftelsen S/S Norrtelje

Stif­telsens uppgift är att äga, för­val­ta och för framti­den bevara ång­far­tyget Nor­rtel­je. Den bär det ekonomiska och materiel­la ans­varet för båten.

Stif­telsen består av en styrelse med mån­ga kun­ni­ga och pas­sion­er­ade per­son­er.
De job­bar ideellt och för­val­tar de bidrag som s/s Nor­rtel­je erhåller.

Mer info
blank

Vänföreningen S/S Norrtelje

Var med och räd­da stadens Drot­tning!

Vän­förenin­gens uppgift är enklare än Stif­telsens men minst lika vik­tig. Där­för är din hjälp som medlem högt värder­ad.

Förenin­gen sam­lar ock­så in pen­gar genom lot­terier och andra påhit­ti­ga aktiviteter.

Mer info
4

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy