Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Livemusik

Livemusik

 • Ted­dy and the Rough Rid­ers
 • 2/18/2023–20:0
 • 2/18/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/teddy-and-the-rough-riders.png
 • eddy and the Rough Rid­ers är ett band musikäl­skare kan dröm­ma våta dröm­mar om innan de ens vet att ban­det finns. De är allt man kan öns­ka sig av US under­ground rock, coun­try och gränslös 70-tals rock n roll i en enda salig röra Ett klas­siskt amerikan­skt rock­band, som kan låta som vilket band som helst som du älskat och sam­tidigt som något du aldrig hört tidi­gare. De har inte upp­fun­nit coun­try rock; de är coun­try rock. Musik i rakt ned­sti­gande led från Fly­ing Bur­ri­to Broth­ers, The Band och New Rid­ers of the Pur­ple Sage med inslag från Hoyt Axton, JJ Cale och Dough Sahm.
 • För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.
 • casu­al
 • 0
 • Ekdal Big Red
 • 2/25/2023–20:0
 • 2/25/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/ekdal-big-red.jpg
 • Ekdal Big Red spelar rock, pop, blues och soul. Garan­ter­at högt tryck! Ban­det leds av Lennart Ekdal
 • Vän­förenin­gen S/S NORRTELJE arbe­tar med att sam­la in pen­gar till Stif­telsen S/S NORRTELJE som äger och för­val­tar
 • Fri
 • 0
 • jazzma tazz
 • 3/23/2023–19:0
 • 3/23/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/jazzmatazz.jpg
 • JMT bil­dades 1997 av Ulri­ka Goli­ats Fredriks­son ochAn­ders Lind­gren. 1998 spelade dom in albumet ”All Too Soon”.Hösten 2011 kom dom ut med sitt andra album ”At Last” och togs emot avpub­liken & hifi-folket med stor succé!Skivan rös­tades till 10 i topp i Orkester­jour­nalens tävling”2011 års Gyl­lene Ski­va”
 • Nor­rtel­je Jaz­zclub är en ideell fören­ing som arranger­ar kon­sert­er och jaz­zkväl­lar
 • Fri
 • 0
 • Ryan Cul­well
 • 3/25/2023–20:0
 • 3/25/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/ryan-culwell.jpg
 • Ryan Cul­well kom­mer från “the Texas pan­han­dle” och det känns som om land­skapet där har fär­gat hans musik. Kärvt, spars­makat, rått, jordnära…och oändligt vack­ert. Allt på sam­ma gång. Cul­well hyl­lades uni­son för sina förs­ta två album, 2015 års “Flat­lands” och 2018 års “The Last Amer­i­can” och Rolling Stone beskrev hans låtar som “gor­geous and bleak”. På 2022 års album “Run Like A Bull” har Cul­well tag­it ytterli­gare kliv som låt­skri­vare och artist och kan nu räk­nas till de rik­tigt sto­ra inom den nya gen­er­a­tio­nen av Texas singer/songwriters. I mars kom­mer Ryan Cul­well till Skan­di­navien för förs­ta gån­gen. Välkom­men!
 • För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.
 • Fri
 • 0
 • Ward Hay­den & The Out­liers
 • 4/1/2023–20:0
 • 4/1/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/ward-hayden-the-outliers.png
 • Oemot­ståndli­ga Ward Hay­den & The Out­liers kom­mer äntli­gen till­ba­ka till Sverige i april 2023. Det har gått fyra lån­ga år sedan de var här senast. Med sin bit­terlju­va hybrid av tra­di­tionell coun­try, klas­sisk rock ’n’ roll och nuti­da Amer­i­cana har de bliv­it pub­lik­fa­vorit­er i Skan­di­navien. I sam­band med turnén släpps även Ward Hay­den & The Out­liers nya album. En plat­ta där Hay­den tag­it ett stort kliv framåt som låt­skri­vare och där ban­det vidgat sin musikaliska palett ytterli­gare. De medryckande upptem­po-låtar­na vi vant oss vid kom­plet­teras nu med några storslagna bal­lad­er som tydligt vis­ar att Ward Hay­den & The Out­liers vux­it till sig utan att för­lo­ra sin spon­tana charm.
 • För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.
 • casu­al
 • 0
 • Maria Paulin Quin­tet
 • 4/13/2023–19:0
 • 4/13/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/maria-paulin.jpeg
 • Efter drygt tio år som huvud­per­son i Amer­i­cana-ban­det The Whiskey Gen­try, pack­ade Lau­ren Mor­row sina väskor, sin hund, sina kat­ter och sin man och fly­t­tade till Nashville för att sjösät­ta sin solokar­riär. Efter bra några månad­er släppte hon sin förs­ta EP, som kom att ham­na på flera års­bäs­ta-lis­tor, bland annat i Rolling Stone. Nu har Mor­row spelat in sitt debu­tal­bum “Peo­ple Talk” i leg­en­dariska stu­dion Sound Empo­ri­um i Nashville och release är plan­er­ad till mars 2023 och redan i april kom­mer Lau­ren Mor­row till Skan­di­navien för en län­gre turné! En fan­tastisk chans för pub­liken här att vara med när en stjär­na tänds!
 • Nor­rtel­je Jaz­zclub är en ideell fören­ing som arranger­ar kon­sert­er och jaz­zkväl­lar
 • Fri
 • 0
 • Skin­ny Dyck
 • 4/28/2023–20:0
 • 4/28/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/skinny-dyck.png
 • Skin­ny Dyck från Alber­ta, Kana­da har nyli­gen släppt ett album på Jerk­er Emanuel­sons Sound Asleep Records. En vinylsin­gel är ock­så på gång. Vi pratar honky­tonk och retro-pop­coun­try med röt­ter i 60- & 70-talet. Albumet är pro­duc­er­at av Bil­ly Hor­ton som även fix­at ski­van för Charley Crock­ett och Theo Lawrence. Skin­ny Dyck gjorde en kult­spel­ning på Med­ley i Malmö i sep­tem­ber 22 och i april 23 är det äntli­gen dags för en full turné!
 • För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.
 • Fri
 • 0
 • Lau­ren Mor­row
 • 5/2/2023–20:0
 • 5/2/2023–23:0
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/02/laurenmorrow.jpg
 • Efter drygt tio år som huvud­per­son i Amer­i­cana-ban­det The Whiskey Gen­try, pack­ade Lau­ren Mor­row sina väskor, sin hund, sina kat­ter och sin man och fly­t­tade till Nashville för att sjösät­ta sin solokar­riär. Efter bra några månad­er släppte hon sin förs­ta EP, som kom att ham­na på flera års­bäs­ta-lis­tor, bland annat i Rolling Stone. Nu har Mor­row spelat in sitt debu­tal­bum “Peo­ple Talk” i leg­en­dariska stu­dion Sound Empo­ri­um i Nashville och release är plan­er­ad till mars 2023 och redan i april kom­mer Lau­ren Mor­row till Skan­di­navien för en län­gre turné! En fan­tastisk chans för pub­liken här att vara med när en stjär­na tänds!
 • För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.
 • Fri
 • 0
 • Favorite Hip­pies
 • 5/6/2023–20:0
 • 5/6/2023–23:30
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/04/favorite-hippies-scaled.jpg
 • Favorite Hip­pies är ett spän­nande root­srock-pro­jekt från de nor­ra delar­na av Sverige­Fa­vorite Hip­pies bil­dads 2010 av front­man­nen och låt­skri­varen Örjan Mäki. Då hand­lade det mest om att ha ett sido­pro­jekt vid alla hans andra åta­gan­den – Mäki har spelat till­sam­mans med Willy Clay Band, Chip Tay­lor, Will Kim­brough och Doug Seegers – men tio år senare lever ban­det vidare och det har bliv­it flera turnéer och nu allt­så tre ful­läng­dare.
 • s/s Nor­rtel­je
 • 0
 • Steelmill Band
 • 6/10/2023–8:0
 • 6/10/2023–23:0
 • Ham­n­prom­e­naden 2
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/05/steelmilband.jpg
 • Steelmill Band spelar på s/s Nor­rtel­je lördag den 10 juni kl 20.00. Anmälan sker till Lasse Björk­lund 070–518 52 91. (Gum­miträdets vän­ner) Efter anmälan köpes bil­jet­ter 180:-, KONTANT på Gum­mi­cen­tralen, Nor­rtäl­je. Av det­ta går 30:- till Vän­förenin­gen s/s Nor­rtel­je. Sista anmäl­nings­dag är ons­dag 7 juni.
 • Free
 • 0
 • ANTONIAS FATTIGA RIDDARE
 • 7/1/2023–13:30
 • 7/1/2023–15:30
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/03/antonias-fattiga-riddare.jpg
 • Nor­rtel­je Jaz­zda­gar
 • Nor­rtel­je Jaz­zk­lubb
 • 0
 • Dr. Rulles: Jaz­zk­linik
 • 7/1/2023–16:30
 • 7/1/2023–18:30
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/03/dr-rulles-jazzklinik-scaled.jpg
 • Nor­rtel­je Jaz­zda­gar
 • Nor­rtel­je Jaz­zk­lubb
 • 0
 • NORRTÄLJE COUNTRYBRUDAR
 • 7/1/2023–19:30
 • 7/1/2023–21:30
 • s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/03/norrtalje-countrybrudar.jpg
 • Nor­rtel­je Jaz­zda­gar
 • Nor­rtel­je Jaz­zk­lubb
 • 0
 • Steelmill Band
 • 9/9/2023–8:0
 • 9/9/2023–23:0
 • Ham­n­prom­e­naden 2
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/05/steelmilband.jpg
 • Steelmill Band spelar på s/s Nor­rtel­je lördag den 9 sep­tem­ber kl 20.00. Anmälan sker till Lasse Björk­lund 070–518 52 91. (Gum­miträdets vänner)Efter anmälan köpes bil­jet­ter 200:-KONTANT på Gum­mi­cen­tralen, Norrtälje.Av det­ta går 50:- till Vän­förenin­gen s/s Nor­rtel­je. Sista anmäl­nings­dag är ons­dag 6 september.Meny kom­mer inom snar framtid och val av mat med­de­las till Lasse Björklund.Endast ätande gäster.Mat serveras mel­lan kl 18:00 — 20:00.Maten beta­las på plats.
 • Free
 • 0
 • Graf­Band
 • 9/29/2023–7:0
 • 9/29/2023–23:0
 • Ham­n­prom­e­naden 2
 • https://ssnorrtelje.se/wp-content/uploads/2023/09/Flyer-Grafband-scaled.jpg
 • Kom till en sista spel­ning innan båten s/s Nor­rtel­je läm­nar ham­nen. Graf­band bjud­er på cov­ers från 60–90 tal. Boka bord via https://ssnorrtelje.se/reservation/ eller ring 0176–191 40. Välkom­na!
 • Free
 • 0

22

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy