Stiftelsen
stiftelsen

STIFTELSEN ÄGER BÅTEN

Stiftelsens uppgift är att äga, förvalta och för framtiden bevara ångfartyget Norrtelje. Den bär det ekonomiska och materiella ansvaret för båten. Helt enkelt betyder det att sköta om fartyget på bästa sätt. Detta innebär arbeten som t ex. varvsupptagning, byte av läckande tak, införskaffande av ny mast, byte av slitna textilier samt uthyrning av lokalerna ombord. Stiftelsen består av en styrelse med många kunniga och passionerade personer. De jobbar ideellt och förvaltar de bidrag som s/s Norrtelje erhåller.

Sina sista färder i passagerartrafik gjorde s/s Norrtelje åren 1961 – 1962. Fyra år senare, 1965, ligger s/s Norrtelje rostig och allmänt nergången på Finnboda Varv. Många tror då att hon går mot en säker skrotningsdöd. Men hos Nyman & Schultz smids planer att rusta upp fartyget som terminal för koncernens sightseeingtrafik och se, s/s Norrtelje undkom skrotningsdöden med blotta förskräckelsen.

Nyman & Schultz köpte fartyget för 65 000 kronor och bekostade en upprustning för 912 000 kronor. Svenska Handelsbanken övertog Nyman & Schultz 1967 och fartyget bjöds ut till försäljning. Norrtälje stad fick först erbjudandet att köpa s/s Norrtelje. Staden tackade dock nej. En räddningsaktion startades på initiativ av guldsmeden Lennart Hasselfeldt. Ur denna räddningsaktion bildades den stiftelse som idag äger och förvaltar fartyget.

 

Viktiga händelser

viktiga_händelser

3 februari 1900
Levererans till Norrtelje Ångfartygs AB, Norrtälje

 

3 februari 1900
Levererans till Norrtelje Ångfartygs AB, Norrtälje

12 juni 1900
Första turen mellan Stockholm – Norrtälje. Avg vard. 15.45, sön. 09.00 till Yxlö-L.Furusund-Furusund-Köpmanholm-Östernäs-Kapellskär- Tjockö-Gräddö-Håknäs-Lågarö-Lunda-Norrtälje, ank vard.21.00, sön. 14.15.

1911
Såld till Waxholms Nya Ångfartygs AB, fortfarande på samma trad

1939
Byggs om till ”Hjälpkanonbåt 17”, målades även krigsgrå. Visade sig dock vara för kall inombords och byggdes om igen och flyttades till Gräddö och senare Öregrund.

1941
Återlämnas till Waxholmsbolaget efter att ha återställts.

1951
Sätts i trafik mellan Norrtälje – Mariehamn.

1952
Trafikerar Stockholm – Mariehamn

1962
Omdöpt till EXPRESS, i trafik mellan Stockholm – Sandhamn.
Läggs upp efter sommarsäsongen

1965
Såld till Nyman & Schultz för 65.000 kr, döps åter till NORRTELJE.
Renoveras på Finnboda Varf för 912.000 kr.

17 juli 1965
Invigs som Nyman & Schultz’ flytande informationskontor och restaurang nedanför Slottet.

1967
Restaurangen stängs ombord.

13 maj 1968
Efter en ”Räddningsaktion” startad i Norrtälje bildas Stiftelsen s/s Norrtelje som köper fartyget för 100.000 kr. Bogseras från Finnboda till Vaxholm för viss upprustning och därefter till Gräddö för slutlig finish

27 juli 1968
Fartyget bogseras in till Norrtälje hamn under pompa och ståt och förtöjs där som restaurang- och museifartyg för att bevaras för framtiden

1970
Firas fartygets 70-årsjubileum med bl a Carl Anton, Roslagens Storband m m. Renovering av kajutan (Damsalongen).

1972
Styrhytt, relingar och däck renoveras för 46.500 kr. Marinen deponerar kungaslupen Eugen hos Stiftelsen som renoverar båten gm ekonomiskt stöd från bl a disp. Einar Carlsson och Scania Vabis. Eugen chartras ut för passagerartrafik.

1974
Deltar Stiftelsen i utställningen ”När ångbåten kom” på Roslagsmuseet. Casingen – som ej var ursprunglig – i aktersalongen tas bort.

1975
Renovering av aktercaféet för 50.000 kr.

1976
Eugen lämnar Norrtälje och hyrs ut till Sthlms Sjömansskola. Bryggdäck m m plastas för 23.000 kr.

1977
Ombyggnad av köksutrymmena för 60.000 kr. Inslag om båten i STVs Sveriges Magasin

1981
Genomgripande renovering av köket. Nya textilier i kajutan och aktercaféet. Ångvisslan renoverad och kan nu användas kontinuerligt.

1982
Nytt övre fördäck. Skylight i matsalen totalrenoverat

1987
Till Finnboda Varv för bottenrenovering.

1988
Kom möjligheten att ”mönstra på” som gast = sponsor

1993
Ny mast från Åland.

1998
Bildas Vänföreningen s/s Norrtelje för stödjande av båten efterson Stiftelsen enligt ny lag ej fick ha medlemmar.

1999
Nytt flaggspel akterut. Mast, flaggspel och gösstake får alla förgyllda knoppar.

12 juni 2000
Firas fartygets 100-års jubileum m. uppvaktning av bl a s/s Blidösund, s/s Ejdern, m/s Västan, s/s Saltsjön, m/s Stockholm, Norrtälje kommun, Roslagens Sparbank, Stiftelsen Skärgårdsbåten m fl.

10 september 2000
Bogseras till Tenö Varv, Vaxholm för underhållsarbeten. Alla dubbleringar i skrovet tas bort, nya bottenstockar; spant och plåt förnyas.

15 oktober 2000
Tillbaka i Norrtälje hamn

Oktober 2000
Hela försalongen ombyggd. Nytt däck, frysrum, förråd. Originalhytter har tagits fram som personalutrymmen. Spritförråd med ståldörr har byggts.

8 september 2002
Åter till Tenö Varv för byte av bottenplåtar mm. Slutrenovering av skrovet. I ”Röda rummet” (aktersalongen på nedre däck) återinsätts nya runda ventiler med stormluckor.

12 oktober 2002
Tillbaka i Norrtälje hamn

2002
”Röda rummet” får ny durk i furu och ny ektrappa.

8 juni 2004
Statens Maritima Museers fartygsråd beslutar att K-märka fartyget. Skylten sätts upp i trapphallen vid ingången till matsalen.

September 2004
Fartyget får genom insamlade medel en ny, smalare skorsten överensstämmande med den ursprungliga

Oktober 2004
Ny septiktank installeras.

2005
Ny mathiss (rostfri) mellan kök och pentry installeras.

Maj 2005
De båda livbåtarna flyttas föröver till sin ursprungliga plats

2005
Ny ventilation för diskmaskin installeras. Sprinklersystem installerat vid stekborden och fritösen i köket.

15 aug 2005
Nya furudäck läggs på övre däck, styrbords- och babordssidan samt kobryggan, kostnad ca 900.000 kr. Arbetet färdigställt 15 jan 2006.

April 2006
Ny lejdare i lättmetall till kommandobryggan ersätter den gamla trälejdaren.

Juni 2006
Ny broschyr om båten trycks och utges.

Mars 2007
Gösstaken tas bort, den har ej funnits från begynnelsen.

April 2007
Ny durk (golv) i köket.

Januari 2008
Installation av 3 st luftvärmepumpar.

April 2008
Stiftelsen erhåller varumärkesskydd för logotypen.

Maj 2008
Luckor för täckning av livbåtarna tillverkade och monterade.

 

 

26 juli 2008
40-årsdagen av båtens ankomst till Norrtälje firas i hamnen med pompa och ståt!

Juli 2009
Det ruttna fördäcket ersätts med nytt virke och oljas. Ankarspelet monteras bort av utrymmesskäl, men finns bevarat i förråd.

Januari 2010
Genomgång och upprustning av el-systemet ombord.

Juni 2010
Bottenundersökning av dykare, montering av 90 st nya anoder.

Juni-juli 2010
Upprustning av ventiler på mellandäck, ny isolering under ventilerna.

November 2010
Ny förlig landgång monteras.

November-december 2010
Vänföreningen har framställt en dvd baserad på gamla journalfilmer, videofilmer, 8 mm-filmer, tidningsurklipp m m som introduktionsvisas på biografen Royal och som sedan röner stor försäljningsframgång där överskottet går till fartygets underhåll.

Februari-april 2011
Totalrenovering av Damsalongen (Kajutan), byte av virke, plåtarbete i skott, omklädsel av soffor och stolar, slipning av durken

December 2011
Lackning med antihalk-lack av durken i aktercaféet och durken utanför Damsalongen

Februari-mars 2012
Påbörjat renovering av ventiler på styrbordssidan.

Augusti 2012
Värmeisolering av vattenanslutning på kaj.

December 2012 – maj 2013
Totalrenovering och ombyggnad av toaletterna ombord. Renovering av plåttaket (båtdäck). Allt gammalt rivs bort och nytt plåttak läggs. Mast, livbåtar m m lyfts av. Masten slipas och lackas.

Augusti 2013
Vi blir kontaktade av Norrtälje kommun angående ”Hamnprojektet”. Vi lämnar in en skrivelse där vi trycker på vikten av att s/s Norrtelje även i fortsättningen kommer att ha sin givna plats i nya hamnen. Undersökning av skrovet under vattenlinjen. Inom ett par år bör vi ta upp fartyget på varv och byta ut bottenplåtar m m

Hösten 2013 – våren 2014
Vi har fortlöpande möten med Norrtälje kommun om hur vi ska lösa placering av s/s Norrtelje då kajrenoveringen ska börja.

1 september 2014
Restaurangen stänger på grund av flyttning av fartyget under pågående kajrenovering.

18 oktober 2014
Bogseras till Stockholms Reparationsvarv på Beckholmen för undersökning och målning av botten.

5 november 2014
Tillbaka i Norrtälje hamn men tills vidare förtöjd längre ut i hamnen på grund av pågående kajrenovering. Viss målning och renovering, bl a av byssan (köket) pågår hela tiden under ”förvisningen”

12 december 2015
Äntligen tillbaka på sin ordinarie plats i hamnen men ännu ej tillgänglig för allmänheten.

April 2016
Restaurangarrendet har övertagits av Malin Jönsson David Mattsson och Andreas Mattsson, tidigare Fejans krog. Restaurangen öppen igen! Tyvärr är fartyget i viss mån dolt av en betongmur som avgränsar nybyggnadsområdet i hamnen

Maj 2016
Bildas en arbetsgrupp för att fira att 2018 har båten funnits i Norrtälje hamn i 50 år. Gruppen beslutar att en bok ska tryckas och ges ut där man berättar om båtens 50 år i hamnen.

Juni 2016
Restaurangen har byggt en ”kajbarbq” på kajen med uteservering.

 

 

 

Aktuellt

aktuellt

Varvsbesök Beckholmen 2014
I början av 2014 började Stiftelsens styrelse att diskutera ett varvsbesök. Senaste varvsbesöket var 2002 på Tenö Varv. Efter den stora takrenoveringen våren 2013 då hela taket byttes ut, var inte kassan så stor.  Första preliminära muntliga offerten från Beckholmen indikerade på en kostnad runt en miljon. En utredning av hur mycket ett varvsbesök skulle kosta och vad som borde göras startades.

Målsättningen med varvsbesöket var att:

  • Rengöra botten
  • Sandblästra och måla botten
  • Få en uppfattning om skicket på botten
  • Byta utslitna zinkanoder
  • Byta kvarvarande dubbleringar
  • Måla det vita på SB och BB fribordssidor upp till översta Motalalisten

Lite förklaringar:
Motalalisterna på båten är de dekorationslister som löper längs båtens fribordssida (utsidan). Det finns tre stycken.

Dubbleringar är när man vid tidigare varvsbesök i stället för att skära bort dålig plåt och byta till ny, svetsat en annan plåt ovanpå. En billigare lösning men inte så bra långsiktigt.  Detta gjordes vid besök på Finnboda varv 1978. De flesta dubbleringarna är borttagna vid senare varvsbesök, endast två stycken återstår.

Första preliminära muntliga offerten från Stockholms Reparationsvarv AB, Beckholmen indikerade på runt en miljon kronor i kostnad, beroende på hur botten såg ut och hur mycket plåtarbeten som behövde göras. Till detta kom också bogseringen.

Efter ytterligare kontakter med varvet och lite mer precist vad vi ville ha gjort, kom en skriftlig offert på 788 500 kr plus moms. Då var det också några delpriser som var fasta eller som takpris.

Bogseringen från Marin-& Haverikonsult Kenneth Avelin AB skulle kosta 50 000 kr plus moms.
Med offertpris, bogsering och vår önskelista som grund fattade styrelsen ett beslut att göra varvsbesöket.

Eftersom vi var tvungna att flytta båten längre ut på kajen med anledning av kajrenoveringen, bestämdes att varvsbesöket skulle göras i anslutning till flytten.

 

 


Kontakt

STIFTELSEN

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy
%d bloggare gillar detta: