Stiftelsen
stiftelsen

STIFTELSEN ÄGER BÅTEN

Stiftelsens uppgift är att äga, förvalta och för framtiden bevara ångfartyget Norrtelje. Den bär det ekonomiska och materiella ansvaret för båten. Helt enkelt betyder det att sköta om fartyget på bästa sätt. Detta innebär arbeten som t ex. varvsupptagning, byte av läckande tak, införskaffande av ny mast, byte av slitna textilier samt uthyrning av lokalerna ombord. Stiftelsen består av en styrelse med många kunniga och passionerade personer. De jobbar ideellt och förvaltar de bidrag som s/s Norrtelje erhåller.

Sina sista färder i passagerartrafik gjorde s/s Norrtelje åren 1961 – 1962. Fyra år senare, 1965, ligger s/s Norrtelje rostig och allmänt nergången på Finnboda Varv. Många tror då att hon går mot en säker skrotningsdöd. Men hos Nyman & Schultz smids planer att rusta upp fartyget som terminal för koncernens sightseeingtrafik och se, s/s Norrtelje undkom skrotningsdöden med blotta förskräckelsen.

Nyman & Schultz köpte fartyget för 65 000 kronor och bekostade en upprustning för 912 000 kronor. Svenska Handelsbanken övertog Nyman & Schultz 1967 och fartyget bjöds ut till försäljning. Norrtälje stad fick först erbjudandet att köpa s/s Norrtelje. Staden tackade dock nej. En räddningsaktion startades på initiativ av guldsmeden Lennart Hasselfeldt. Ur denna räddningsaktion bildades den stiftelse som idag äger och förvaltar fartyget.

 

Kontakt

STIFTELSEN

kontakt

KONTAKTPERSONER I STIFTELSEN

Ordförande:
Knutte Alm
Telefon: 0176-666201

Sekreterare:
Eva Karlsson
E-post: eva@norrteljeresebyra.se
Mobil: 070-637 34 29