Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Stiftelsen

Stiftelsen

STIFTELSEN ÄGER BÅTEN

Stif­telsens uppgift är att äga, för­val­ta och för framti­den bevara ång­far­tyget Nor­rtel­je. Den bär det ekonomiska och materiel­la ans­varet för båten. Helt enkelt bety­der det att skö­ta om far­tyget på bäs­ta sätt. Det­ta innebär arbeten som t ex. varv­sup­p­tagn­ing, byte av läckande tak, införskaf­fande av ny mast, byte av slit­na tex­tili­er samt uthyrn­ing av lokaler­na ombord. Stif­telsen består av en styrelse med mån­ga kun­ni­ga och pas­sion­er­ade per­son­er. De job­bar ideellt och för­val­tar de bidrag som s/s Nor­rtel­je erhåller.

Sina sista färder i pas­sager­ar­trafik gjorde s/s Nor­rtel­je åren 1961 – 1962. Fyra år senare, 1965, lig­ger s/s Nor­rtel­je ros­tig och allmänt nergån­gen på Finn­bo­da Varv. Mån­ga tror då att hon går mot en säk­er skrot­nings­död. Men hos Nyman & Schultz smids plan­er att rus­ta upp far­tyget som ter­mi­nal för kon­cer­nens sight­see­ing­trafik och se, s/s Nor­rtel­je und­kom skrot­nings­dö­den med blot­ta förskräck­elsen.

Nyman & Schultz köpte far­tyget för 65 000 kro­nor och bekostade en upprust­ning för 912 000 kro­nor. Sven­s­ka Han­dels­banken över­tog Nyman & Schultz 1967 och far­tyget bjöds ut till försäljn­ing. Nor­rtäl­je stad fick först erb­ju­dan­det att köpa s/s Nor­rtel­je. Staden tack­ade dock nej. En räddningsak­tion star­tades på ini­tia­tiv av guldsme­den Lennart Has­selfeldt. Ur den­na räddningsak­tion bil­dades den stif­telse som idag äger och för­val­tar far­tyget.

 

 

7

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy