Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Fartyget

Fartyget

blank

Det över 100-åri­ga Ång­far­tyget Nor­rtel­je (sjösatt 1900) är kanske en av Nor­rtäl­je stads vik­ti­gaste sym­bol­er, belä­gen i inre ham­nen bara ett stenkast ifrån stadens torg och butik­er. Frekvent fotografer­ad tack vare sin skön­het och sitt his­toriska värde har den anri­ka båten, likt stadsvap­nets ankare, en kop­pling till Nor­rtäl­je som en bety­delse­full han­del­splats vid havet. s/s Nor­rtel­je byg­gdes 1900 och har legat i ham­nen sedan 1968.

 

FAKTA

bat_illustration

Namn: s/s Nor­rtel­je Mask­in­styr­ka: 800 indik­er­ade hkr Ång­maskin av typen trip­pel­ex­pan­sion
Bestäl­lare: Nor­rtel­je Ång­far­tygs AB Cyl.diameter: 390–644‑1 052 mm
Kon­struk­tör: Ingen­jör Ernst Hern­berg Slaglängd: 644 mm
Varv: William Lind­bergs Verk­stads- och Var­fvs AB/Södra Varvet Ångtryck: max 13,7 kg/cm. Kolel­dad ång­pan­na
Längd: 44,2 meter Max­fart: ca. 15 knop
Bredd: 8,02 meter Pris: 225 000 kro­nor
Djupgående: 3,4 meter Ägare: Nor­rtel­je Ång­far­tygs AB till 1911
Brut­to­ton­nage: 359 reg.ton Wax­holms­bo­laget till 1965
Nyman & Schultz AB till 1968
Stif­telsen s/s Nor­rtel­je f.o.m 1968
1

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy