Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Ryan Culwell

Ryan Culwell

Ryan Culwell

Details

Ryan Cul­well kom­mer från “the Texas pan­han­dle” och det känns som om land­skapet där har fär­gat hans musik. Kärvt, spars­makat, rått, jordnära…och oändligt vack­ert. Allt på sam­ma gång. Cul­well hyl­lades uni­son för sina förs­ta två album, 2015 års “Flat­lands” och 2018 års “The Last Amer­i­can” och Rolling Stone beskrev hans låtar som “gor­geous and bleak”. På 2022 års album “Run Like A Bull” har Cul­well tag­it ytterli­gare kliv som låt­skri­vare och artist och kan nu räk­nas till de rik­tigt sto­ra inom den nya gen­er­a­tio­nen av Texas singer/songwriters. I mars kom­mer Ryan Cul­well till Skan­di­navien för förs­ta gån­gen. Välkom­men!

Book Now

https://secure.tickster.com/sv/ggrh6cy888649lt/products

When & Where

March 25, 2023 (8:00 pm) — March 25, 2023 (11:00 pm)

s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE

Organizer

För elva år sedan startade Rootsy. En mötesplats på nätet för all rootsmusik som också blev till ett skivbolag. Allt handlar om musik med rötter, musik som görs av människor som brinner för vad de gör. Underhållning på allvar som görs med kärlek, engagemang och respekt för lyssnaren. Rootsy bevakar och ger ut denna musik med engagemang och respekt, för både lyssnaren och artisten.

För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.

Dress code

Fri

0

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy