Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

blank

Lauren Morrow

Lauren Morrow

Lauren Morrow

Details

Efter drygt tio år som huvud­per­son i Amer­i­cana-ban­det The Whiskey Gen­try, pack­ade Lau­ren Mor­row sina väskor, sin hund, sina kat­ter och sin man och fly­t­tade till Nashville för att sjösät­ta sin solokar­riär. Efter bra några månad­er släppte hon sin förs­ta EP, som kom att ham­na på flera års­bäs­ta-lis­tor, bland annat i Rolling Stone. Nu har Mor­row spelat in sitt debu­tal­bum “Peo­ple Talk” i leg­en­dariska stu­dion Sound Empo­ri­um i Nashville och release är plan­er­ad till mars 2023 och redan i april kom­mer Lau­ren Mor­row till Skan­di­navien för en län­gre turné! En fan­tastisk chans för pub­liken här att vara med när en stjär­na tänds!

Book Now

https://secure.tickster.com/sv/v7f2pe9rgu1kzxa/products

When & Where

May 2, 2023 (8:00 pm) — May 2, 2023 (11:00 pm)

s/s Nor­rtel­je, Ham­n­prom­e­naden 2, 76133 NORRTÄLJE

Organizer

För elva år sedan startade Rootsy. En mötesplats på nätet för all rootsmusik som också blev till ett skivbolag. Allt handlar om musik med rötter, musik som görs av människor som brinner för vad de gör. Underhållning på allvar som görs med kärlek, engagemang och respekt för lyssnaren. Rootsy bevakar och ger ut denna musik med engagemang och respekt, för både lyssnaren och artisten.

För elva år sedan star­tade Root­sy. En möte­s­plats på nätet för all rootsmusik som ock­så blev till ett skivbo­lag. Allt hand­lar om musik med röt­ter, musik som görs av män­niskor som brin­ner för vad de gör. Under­håll­ning på all­var som görs med kär­lek, engage­mang och respekt för lyssnaren. Root­sy bevakar och ger ut den­na musik med engage­mang och respekt, för både lyssnaren och artis­ten.

Dress code

Fri

0

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy