Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

Vänföreningen

Vänföreningen

VÄNFÖRENINGEN BEHÖVER FLER MEDLEMMAR!

Vän­förenin­gens uppgift är enklare än Stif­telsens men minst lika vik­tig. Där­för är din hjälp som medlem högt värder­ad. Vän­förenin­gen träf­fas några gånger per år och utför lättare arbete på båten. Förenin­gen sam­lar ock­så in pen­gar genom lot­terier och andra påhit­ti­ga aktiviteter. Gåvor tas tack­samt emot – bank­giro 5229–2968 eller Swish till kon­to Län­geLeveSS­Nor­rtel­je 123–548 12 39.
Medlem­sin­täk­ter­na ska­par en vik­tig bas för de mån­ga (och sto­ra) omkost­nad­er som en stil­lalig­gande båt ställs inför. Så för dig som gillar båtar och vill vara med och få infor­ma­tion om vad som hän­der ombord och runt omkring S/S Nor­rtel­je – Välkom­men att bli medlem.

SÅ HÄR ENKELT BLIR DU MEDLEM

Årsavgift 250 kr per medlem och beta­las in på Bg 5229–2968. Ange namn, adress och e post – skriv “ny medlem”.
2010-11 gjordes en fan­tastisk DVD-film om Män­nisko­r­na och His­to­ri­er­na kring far­tyget. Köp dvd:n om Båten och sprid därigenom kännedom om Nor­rtäl­jes stol­thet!
Vi säl­jer ock­så fina vyko­rt av båten efter mål­ningar av Gun Asplind.

Kon­tak­ta Vän­förenin­gens kassör, Gun-Britt Kvart, e post gunbritt.kvart@telia.com, tel. 070–643 68 10

Boken om S/S Norrtelje

“s/s Nor­rtel­je 50 år vid stadens kaj”
Den 27 juli 1968 kunde S/S Nor­rtel­je under folkets jubel åter­vän­da till sin rät­ta hamn. 50 år senare var det dags att i ord och bild berät­ta his­to­rien om ett far­tyg som bliv­it en vik­tig sym­bol för Nor­rtäl­je. 2018 pub­licer­ades den­na bok och den finns att köpa, pris 150 kr, bl.a. på Bou­tique Diva, Gum­mi­cen­tralen och Mor­mors Pry­lar. Du kan ock­så bestäl­la boken från Vän­förenin­gens kassör, Gun-Britt Kvart, e post gunbritt.kvart@telia.com, tel. 070–643 68 10

2

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy