Hamnpromenaden 2, 761 33 Norrtälje | Tel. 0176 191 40

Vänföreningen

Vänföreningen

VÄNFÖRENINGEN BEHÖVER FLER MEDLEMMAR!

Vän­förenin­gens uppgift är enklare än Stif­telsens men minst lika vik­tig. Där­för är din hjälp som medlem högt värder­ad. Vän­förenin­gen träf­fas några gånger per år och utför lättare arbete på båten. Förenin­gen sam­lar ock­så in pen­gar genom lot­terier och andra påhit­ti­ga aktiviteter. Gåvor tas tack­samt emot – bank­giro 5229–2968 eller Swish till kon­to Län­geLeveSS­Nor­rtel­je 123–548 12 39.

2010-11 gjordes en fan­tastisk DVD-film om Män­nisko­r­na och His­to­ri­er­na kring far­tyget. Den finns att köpa, bl a hos Tur­ist­byrån i Nor­rtäl­je och kostar 150 kr. Medlem­sin­täk­ter­na ska­par en vik­tig bas för de mån­ga (och sto­ra) omkost­nad­er som en stil­lalig­gande båt ställs inför. Så för dig som gillar båtar och vill vara med och få infor­ma­tion om vad som hän­der ombord och runt omkring s/s Nor­rtel­je – välkom­men att bli medlem.

SÅ HÄR ENKELT BLIR DU MEDLEM

Årsavgift 200 kr per medlem och beta­las in på Bg 5229–2968. Ange namn, adress och e‑post – skriv “ny medlem”.

Köp dvd:n om Båten och sprid därigenom kännedom om Nor­rtäl­jes stol­thet! Vi säl­jer ock­så fina vyko­rt av båten efter mål­ningar av Gun Asplind, ring kassören, Gun-Britt Kvart, 070–643 68 10

“s/s Norrtelje 50 år vid stadens kaj”

Nu finns boken att köpa, pris 200 kr, på Bib­lioteket, i bokhand­lar­na, Gum­mi­cen­tralen, ICA Fly­g­fyren m fl butik­er i sta´n. Du kan ock­så bestäl­la boken från Vän­förenin­gens kassör,

Gun-Britt Kvart, e‑post gunbritt.kvart@telia.com, tel. 070–643 68 10

RÄTTELSE sid 51: San­dra Grann och Per Svens­son drev restau­rangen 2007 — 2011

1

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarvänligheten. Du godkänner att du använder webbplatsen vidare.

Privacy policy