Aktuellt

aktuellt

Varvsbesök Beckholmen 2014
I början av 2014 började Stiftelsens styrelse att diskutera ett varvsbesök. Senaste varvsbesöket var 2002 på Tenö Varv. Efter den stora takrenoveringen våren 2013 då hela taket byttes ut, var inte kassan så stor.  Första preliminära muntliga offerten från Beckholmen indikerade på en kostnad runt en miljon. En utredning av hur mycket ett varvsbesök skulle kosta och vad som borde göras startades.

Målsättningen med varvsbesöket var att:

  • Rengöra botten
  • Sandblästra och måla botten
  • Få en uppfattning om skicket på botten
  • Byta utslitna zinkanoder
  • Byta kvarvarande dubbleringar
  • Måla det vita på SB och BB fribordssidor upp till översta Motalalisten

Lite förklaringar:
Motalalisterna på båten är de dekorationslister som löper längs båtens fribordssida (utsidan). Det finns tre stycken.

Dubbleringar är när man vid tidigare varvsbesök i stället för att skära bort dålig plåt och byta till ny, svetsat en annan plåt ovanpå. En billigare lösning men inte så bra långsiktigt.  Detta gjordes vid besök på Finnboda varv 1978. De flesta dubbleringarna är borttagna vid senare varvsbesök, endast två stycken återstår.

Första preliminära muntliga offerten från Stockholms Reparationsvarv AB, Beckholmen indikerade på runt en miljon kronor i kostnad, beroende på hur botten såg ut och hur mycket plåtarbeten som behövde göras. Till detta kom också bogseringen.

Efter ytterligare kontakter med varvet och lite mer precist vad vi ville ha gjort, kom en skriftlig offert på 788 500 kr plus moms. Då var det också några delpriser som var fasta eller som takpris.

Bogseringen från Marin-& Haverikonsult Kenneth Avelin AB skulle kosta 50 000 kr plus moms.
Med offertpris, bogsering och vår önskelista som grund fattade styrelsen ett beslut att göra varvsbesöket.

Eftersom vi var tvungna att flytta båten längre ut på kajen med anledning av kajrenoveringen, bestämdes att varvsbesöket skulle göras i anslutning till flytten.